Chính sách bảo mật

lavie.net.vn là website bán hàng và giới thiệu các sản phẩm nước khoáng La Vie. Website có chức năng cập nhật bàng giá, thông tin bán hàng, thông tin khuyến mãi, tin tức liên quan.

Đơn vị của lavie.net.vn vận hành trang web, ứng dụng hoặc qui trình liên quan tham gia vào việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, cam kết bảo đảm an toàn quyền riêng tư của bạn và bảo đảm bạn tiếp tục tin vào lavie.net.vn trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Khi bạn tương tác với chúng tôi, bạn có thể chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, điều đó cho phép định danh bạn với tư cách cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, số điện thoại). Chúng được gọi là “dữ liệu cá nhân”.

Chính sách bảo mật thông tin được thuân thủ theo đúng quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân và Nghị định 52/2013/NĐ-CP của chính phủ về thương mại điện tử ban hành ngày 16/05/2013.

0/5 (0 Reviews)